F4B Tehnologija

Tehnološki gledano, F4B se sastoji od skupa ponovno iskoristivih programskih komponenti i baze podataka s upravljačkim uputama. Radi fleksibilnosti i što lakše prilagodljivosti sustava krajnjem korisniku sloj za upravljanje poslovnim pravilima izveden je modularno. Korištena Microsoft tehnologija pruža mogućnosti najnovijeg vizualnog izgleda aplikacije sukladno Windows standardima.

F4B Tehnologija

Prezentacijski sloj sastoji se od niza ekranskih formi, koji se, modularno u upravljačkoj matrici, dinamički spajaju prema potrebama korisnika. Svaka ekranska forma može se pozvati na bilo kojem mjestu iz bilo koje druge ekranske forme. 

Model F4B sustava omogućava da se aplikacija dinamički prilagođava određenom skupu parametara, koji nazivamo trenutni kontekst. Dinamičko prilagođavanje znači da administrator sustava može bez intervencija u programski kod uvesti određene preinake, instalirati neku novu funkcionalnost ili prilagoditi sučelje aplikacije sukladno potrebama i zahtjevima korisnika. Ovakav zahtjev prirodno nameće modularnu izgradnju aplikacije, složenu kao skup plug-in komponenti koje su međusobno potpuno neovisne, a postoji ugrađeni mehanizam, koji će ovisno o trenutnom kontekstu, omogućiti ispravan poziv i otvaranje bilo koje od takvih plug-in komponenti.

F4B omogućava praćenje cijelog životnog ciklusa dokumentacije različitih vrsta i formata, od njihovog ulaska ili nastanka, kroz sve faze obrade do konačnog arhiviranja.

U svim funkcionalnim slojevima F4B-a za osnovnu razvojnu platformu koriste se najnovije verzije Microsoft programskih jezika, alata i tehnologija.

F4B je izgrađen slojevito i može se razložiti na:

Osnovna funkcionalnost

  • Sloj za pohranu podataka (baza podataka) 
  • Sloj za pristup podacima
  • Korisničko sučelje
  • Upravljačka matrica

Servisne funkcije

  • Automatska nadogradnja novim verzijama
  • Sustav za izvještavanje
  • Imenički LDAP servis za autorizaciju korisnika (Active Directory)