F4B Metodologija

Konceptualni model F4B temelji se na logici dokumentacijskog sustava i procesnom dokumentacijskom pristupu.

Dokument je osnova poslovanja, predstavlja dio, jedan ili više poslovnih događaja, koji prolaze kroz različite faze obrade do konačnog arhiviranja. Svaki dokument u sustavu jednoznačno je označen, pri čemu je smanjen rizik operativnog korištenja „drugog originala“.

Nadalje, usklađenje dokumentacije i tijeka dokumentacije treba biti usklađeno sa standardima ISO 9000-2000.

F4B metodologija, u samoj osnovi i konceptu, podržava sve navedeno. Sustav, koristeći F4B metodologiju, navodi korisnika na slijed procesnih koraka.

Programska rješenja temeljena na konceptualnom modelu F4B:

     
  • Povećavaju poslovnu efikasnost  
  • Omogućavaju brži protok informacija kroz sustav 
  • Daju uvid u cjelovito poslovanje organizacije
  • Osiguravaju brz dohvat traženih informacija 

F4B Metodologija